AANSJTAONDE ZAOTERDIG 1 en ZONDIG 2 MEI 2021:

Pizza di Kraonkelaere

Kómmend weekend bakke ósse dames mit hulp van Houtoven Pizza Limburg (Enrico Cramer) pizza’s vanoet de Kraonkelaere. Heerlijke pizza’s veur awt en jongk.

Bestèld geer dit weekend auch ein (of meerdere) pizza’s?! Zo help geer ósse vereniging mit ein sjoone biedrage.