Contact

Postadres v.v. De Kraonkelaere:
Eloystraat 3
6166 XM te  GeleenEmail: info@kraonkelaere.com
Facebook: V.V. De Kraonkelaere
Kamer van Koophandel 401.86.349
Lid van S.G.V.V. & B.C.L. President: Ron Mols
Voorzitter: Richard Wolthuis
Secretaris: Larry Kerkhofs
Penningmeester: Enrico Cramer
Geer kint ós secretariaat altied bereiken via dees kanalen.

En uiteraard zeen veer in ’t seizoen vaak te vinge in ós thoeshaven:

Café Zaal De Reünie

Hiej weare auch veul van ós eigen aktiviteiten georganiseerd.

Hie zeet geer altied van harte welkom!