Dansmariekes

Wat is dees vereniging zônger de Dansmariekes…

Drie geweldige groepen die mit elk optreje weer knalle en ederein inne lach op ’t gezich bringe.

V’r stille hen gaer veur aan uch!

Prinse Revue, Kènjerzitting, broeloft of geweun get heël angers…

Höb geer interesse in ein of meerdere geweldige optréjes van deze toppers op uch evenement?

Nöm dan aeve contact op via de mail: info@kraonkelaere.com.

Wils dich biej ós garde aansjleete? Nöm dan zeker auch èns contact op.